Regional nätverksträff: workshop med Lisa Baxter

Prototyping your way to excellence

- An immersive day of identifying, addressing and creatively solving audience experience challenges and opportunities

Plats: Världskulturmuseet, Göteborg
När: 20 september kl. 09:00-16.00
Anmäl dig senast 14 september. Begränsat antal platser

Anmälan hittar du här

Lisa Baxter besöker oss igen för att hålla en workshop om publikutveckling och upplevelsedesign. Du behöver inte ha gått workshopen i våras för att delta den 20 september. 

Lisa Baxter kommer från England och är en uttalad förkämpe för publiken. Lisa grundade 2012 The Experience Business och arbetar över hela världen som konsult inom konst- och kultursektorn med att inspirera och tillhandahålla verktyg. Hon arbetar praktiskt kring frågor som designtänkande, kreativ problemlösning och empati med sin publik.

Lisa har bland annat arbetat med:
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, the National Football Museum, West Yorkshire Playhouse, Australia Council for the Arts, Imperial War Museum North, Melbourne Arts Centre, City of Cape Town Cultural Department, BALTIC Centre for Contemporary Art, the V&A Museum of Childhood and Royal Exchange Theatre Manchester.
 

Program 
09.00 – 09.30 Samling med kaffe och smörgås.
09.30 – 12.00 Workshop om hur vi kan identifiera och kreativt lösa utmaningar och möjligheter som uppstår när vi sätter publikens perspektiv och upplevelse i centrum
12.00 – 13.00 Gemensam lunch (som var och en betalar själv)
13.00 – 16.00 Workshopen fortsätter. Kaffe serveras under eftermiddagen

Varmt välkomna!