Regional nätverksträff: Relaxed Performances

24 maj , 10:00-12:00, Göteborgs Konserthus

Petra Kloo Vik står värd och berättar om hur GSO söker nya konsertformat för att kunna inkludera fler. Dessutom kommer Niels Righolt, Centrum for Kunst & Interkultur (CKI) och berättar om den nyligen publicerade EU-rapporten om publikutveckling - How to place audiences at the centre of cultural organisations.

Länk till rapporten.