Kommunikation

Regional nätverksträff med Heather Maitland

RePublik har startat upp det regionala nätverket tillsammans med aktörer i Västra Götaland. Syftet är att vi ska kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra. Lära om och lära nytt, få insikter och aha-upplevelser tillsammans för att kunna skapa ett livaktigt, levande och relevant kulturliv för så många som möjligt i vår region. Nätverket riktar sig främst till lednings- och marknadsavdelningar på institutioner inom det offentliga kulturlivet. 

Enkla vägar till en tillgänglig webb

Ökad tillgänglighet är inte bara dörrar som går att öppna med ett knapptryck eller en stor toalett. Webb- och hemsidor är också en del av arbetet med tillgänglighet. Och det behöver vare sig bli fult eller vara dyrt och krångligt.

Tillgänglig webb en självklarhet

Den 1 januari 2015 skrevs bristande tillgänglighet in som diskrimineringsgrund i den svenska diskrimineringslagen efter många års utredande. Nu har lagen funnits i mer än ett år och flera hundra anmälningar har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Känslokartor ska förbättra kulturupplevelsen

Så kallade känslokartor kan bli en del av arbetet med publikutveckling i hela Västra Götaland. Ann­Britt Karlsson, utvecklingsledare på Västarvet, har tagit fram en webbutbildning där känslokartorna utgör en viktig del.

Litteraturhuset Trampolin

Att inkludera barn och unga och ta tillvara på barnens kunskap och förmåga att berätta, var några av de viktigaste byggstenarna när Litteraturhuset Trampolin i Sandviken växte fram.