Arts & audience

Arts & Audiences 2016 - se talarna igen

RePublik arrangerade "Arts & Audiences - leading transition" 2016 i Göteborg. Vi samlade 370 deltagare från Norden och Europa för att diskutera vikten av ledarskap i kultursektorns utveckling.

En konsert för alla

Att våga prata om då här frågorna och inte undvika samtalet av rädsla för att stigmatisera ytterligare. Det är de viktigaste byggstenarna för att jobba inkluderande och nå en bredare publik, menar Petra Kloo Vik, ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet på Göteborgssymfonikerna.