A Million Stories

- om att jobba med storytelling och nyanlända

Berättelser om flykten till Europa dokumenteras och visas i projektet A million stories som är ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Köln, Roskilde, Malmö och Future Library of Greece och finansieras av EU-programmet Kreativa Europa. Att det just blev de här biblioteken handlar om att Grekland är det land som många flyktingar kommer till först, Tyskland och Sverige tar emot flest nyanlända i Europa och Danmark är ett transitland. Varje bibliotek ska samla in 160 berättelser var som sedan samlas på en gemensam sida. Biblioteket i Roskilde leder projektet och är ansvarig för rapporteringen.

-Jag tycker det perfekt att det är just biblioteken som gör det här projektet, säger Nizar Keblawi, projektledare. Biblioteken välkomnar ju alla och man ser alla människor som är här och ännu bättre är att det är i Malmö, en stad som innehåller cirka 170 olika språk. Vi jobbar med mångfald och nyanlända och vi har också personal som talar flera olika språk.

Sammanlagt 640 nyanlända flyktingar ska alltså intervjuas under en period av två år. Syftet med projektet är att öka förståelsen för nyanlända och berätta om deras svårigheter att ta sig hit på olika vägar. De får välja själva hur de vill bli intervjuade antingen filmade, ljudinspelade eller text. Man kan olika välja att rita sin flykt. De har också möjlighet att vara anonyma, det viktigaste är deras berättelse om hur de kom hit. Alla biblioteketen har valt olika arbetssätt eftersom städerna ser olika ut. För Malmö stadsbibliotek är det viktigt att jobba nära föreningarna och att få dem delaktiga i projektet.

Samarbete med lokala föreningar
-Ett av uppdragen i projektet är att samarbeta med olika föreningar och organisationer i Malmö som arbetar med flyktingar, berättar Nizar Keblawi. De nyanlända har tillit till föreningarna och är där varje dag. Genom dem har vi fått kontakt med flera nyanlända och vi märker att intresset är stort att få vara med. Många fler hör också av sig till oss och vill dela med sig av sina berättelser, vissa har bott här i flera år. Så vi når många fler.

Genom kontakterna har projektet också knutit sig 11 volontärer med olika språkkunskaper som tränas i projektet att kunna filma och intervjua. Intervjuerna äger för det mesta rum på något av biblioteken runt om i Malmö. Flertalet av de nyanlända kommer från Afghanistan, Syrien och Somalia, vilket också representeras i berättelserna. För många av de intervjuade är det första gången som de besöker biblioteket och blir också då ett tillfälle att visa vilken mötesplats biblioteken är, att det är en plats som de kan komma till.

-Vi brukar att ta en runda visa upp biblioteket, säger Nizar Keblawi, för många har aldrig varit här förut. Jag jobbar även med andra saker på biblioteket och kan passa på att informera om allt annat vi gör.

Lansering i höst
Projektet är väl integrerat i Stadsbibliotekets övriga verksamhet och arbetsgruppen består av personal från olika avdelningar. De anordnar också olika event på biblioteket, runt om i Malmö och regionen för att sprida projektet. Under de två kommande åren kommer de att anordna workshops och seminarier både för allmänheten, nyanlända och andra bibliotek. När sidan, refugeelives.eu, lanseras den 21 oktober ska 40 intervjuer vara klara att läggas ut. Allt material kommer då att finnas både på sitt eget språk och på svenska. På sidan kan man sedan välja berättelser från de olika länderna.

-Det är en utmaning att hinna med, säger Nizar Keblawi. Jag har en lista på 79 personer som jag ska boka in för intervju och hitta tider som passar dem och oss. Ofta är det kvällar och helger som gäller eftersom de är upptagna på dagarna med att läsa svenska till exempel. Jag kan arabiska och översätter de texterna och Sara, som också jobbar i projektet, översätter från persiska och dari.

Projektet startade i början av 2017 och några effekter är ännu för tidiga att se ännu. Målsättningen är att arbeta vidare efter att de två åren löpt ut. Då finns det 640 berättelser som man kan arbeta vidare med i någon form och utveckla vidare.

-Vi hoppas också att detta sprider sig och att andra europeiska länder i framtiden jobbar storytelling och flyktingar på samma sätt, säger Nizar Keblawi.