GöteborgsOperan Skapa

Foto: Tilo Stengel

Vi vill att så många människor som möjligt får upptäcka och utforska olika konstformer tillsammans med oss

På GöteborgsOperan finns den kreativa verksamheten GöteborgsOperan Skapa, där man arbetar med olika kreativa projekt som har delaktighet som gemensam grund. Verksamheten startade 2014 och var en fortsättning och utveckling av operans arbete med barn- och ungdomar. Det är också ett led i operans konstnärliga förnyelse och konstnärliga utforskande för att få med nutidens röst in i det konstnärliga arbetet. Fortfarande riktar sig en stor del av verksamheten till barn och unga, men det finns program för alla åldrar. I Skapa får människor med olika bakgrund, ålder och erfarenheter möjlighet att vara delaktiga i kreativa processer.  I dag har verksamheten tre fokus: barn och unga, interkultur och inkluderande scenkonst, där man lyfter att olikheter är konstnärligt värdefulla. Två av projekten är föreställningen Shanghai och Internationella kören.

Shanghai – en föreställning växer fram

Föreställningen Shanghai är ett samarbete mellan den internationella kulturorganisationen Share Music & Performing Arts och GöteborgsOperan, som mynnat ut i scenkonst skrivet direkt för en inkluderande ensemble, där artisterna har olika bakgrunder och förmågor.

– Samarbetet med Share Music & Performing Arts inleddes 2014. Då arbetade vi med workshops och kurser tillsammans med solister, körister och orkestermusiker från operan. Resultaten visades upp för en utvald publik och för de anställda i huset. Efter ett kort tag bestämde vi oss för att beställa ett verk som vi ville skulle ingå i den offentliga repertoaren, berättar Hannah Griffiths, chef för GöteborgsOperan Skapa.

Stephen Langridge, GöteborgsOperans konstnärlige ledare för opera/drama är drivkraften bakom Shanghai och det är även han som har regisserat föreställningen. Processen har sett annorlunda ut än inför andra uppsättningar. I vanliga fall brukar en tonsättare skriva ett verk för exempelvis en tilltänkt sopran. Den här gången valde man istället att sätta ihop ensemblen och så fick tonsättaren och librettisten skriva utifrån gruppens förutsättningar.

Föreställningen hade premiär i april 2017 och efter turnén i Västra Götaland spelade man även på GöteborgsOperans lilla scen. Målsättningen med Shanghai var att det skulle bli en opera och en föreställning med en mångfacetterad ensemble samt att den skulle spelas, de målen är uppfyllda. Vilka andra effekter föreställningen har haft i fråga om scenkonst i sig är för tidigt att säga. En av de stora utmaningarna är att försöka nå ut med föreställningen, så att den blir synlig och kan få ett större genomslag.

Internationella kören – en arena för engagemang

2017 års upplaga av Internationella kören är den tredje i ordningen. Den är ett samarbete mellan GöteborgsOperan och Röda Korset. I kören finns sju professionella operasångare från GöteborgsOperan, övriga är amatörer eller har professionella erfarenheter i andra länder eller sammanhang. I år representeras 24 länder av 55 körsångare, det finns inga kriterier eller kvoteringar för att vara med, målet är att kören ska vara så mångfacetterat som möjligt.

– Första året och 2017 fick alla som ville, delta. 2016 var det så många som ville vara med att vi var tvungna att ha en urvalsprocess. Då valde vi sångare utifrån att vi ville ha så stor mångfald som möjligt. Vi sökte upp de som inte kom med och föreslog och tipsade om andra projekt och möjligheter på operan, som de kunde engagera sig i istället, säger Hannah Griffiths

Den första Internationella kören bildades efter en workshop man hade inför uppsättningen av Kristina från Duvemåla 2014. Då arbetade deltagarna med musikalens tema utifrån olika perspektiv, inklusive deras egna erfarenheter av att flytta till ett nytt land. Ett av resultaten från workshopen var att man bestämde sig för arbeta vidare med möten mellan människor genom sång och den första Internationella kören bildades.

– I processen med Internationella kören söker vi sånger som är betydelsefulla för de människor som bor i Göteborg. Vi vill att det som visas på scenerna ska spegla världen och Göteborg i dag, säger Hannah Griffiths.

Rekryteringen av medlemmar till kören har främst skett via Röda Korsets olika nätverk, samt via sociala medier. Kören har bidragit till att operan har fått ett stort nätverk och ofta när man har skrivit någonting om Internationella kören, får det stor spridning på många olika språk, något som man givetvis tycker är väldigt roligt.

GöteborgsOperan Skapa – En win-win-relation

Eftersom operan får så mycket statligt stöd, anser de att det är viktigt att de arbetar inkluderande och är en del av det demokratiska samhället.

– Ett syfte med GöteborgsOperan Skapas verksamhet är att vi vill skapa en arena för engagemang. Vi vill också att så många människor som möjligt får tillfälle att upptäcka och utforska olika konstformer tillsammans med oss. Men det är långtifrån en envägsrelation. Göteborgsoperan utvecklas genom att få ta del av nya perspektiv och nya möten, säger Hannah Griffiths

En av de utmaningar de har stött på är att införa och skapa utrymme för nya tillvägagångssätt. Operavärlden är generellt van vid ett visst tempo och en viss projektmall. Det har inte alltid varit lätt att projekten ska få ta både plats och tid. Det är egentligen inte så konstigt. På operan finns redan framtagna, framgångsrika processer för både föreställningar och repetitioner. När man sedan börjar arbeta med scenkonst utifrån andra förutsättningar, som inte passar in i de mallar som redan finns, kan det ta tid innan det sitter i organisationen.

– Det kommer kanske ta ett tag att förankra Skapas verksamhet hundra procent så att den blir en självklar del av operans övriga verksamhet. Men vi är absolut igång med det!