Arts & Audiences

Arts & Audiences är sedan 2011 en Nordisk konferensserie kring konst, kultur och publik. Konferensen syftar till att ge de nordiska länderna en yta för att dela erfarenheter kring publikutveckling och för att fylla på med internationell inspiration. 

Arts & Audiences har drivits och utvecklats i samverkan mellan Norsk Publikumsutvikling, Center för Kunst og Interkultur, Producentbyrån och Kultur i Väst genom RePublik.

2017 har Arts & Audiences en av dagarna på Norsk Publikumsutviklings konferens den 1-2 november i Oslo. Temat är den unga publiken: Hur ser konst- och kulturmarknaden ut nu - och hur vill vi att den ska se ut i framtiden? Vad skapar skapar engagemang bland ungdomar och unga vuxna, och vad kännetecknar de institutioner som får till det?

Läs mer om konferensen 2017 här.

2016 var RePublik ansvarig för programmet. Temat var ’Leading transition’ och satte fokus på RePubliks huvudfråga: ledarskapets betydelse för vidgat deltagande och publikt engagemang i offentlig kultur. 

Läs mer om konferensen 2016 här. 

http://producentbyran.se
http://artsandaudiences.com